image desctription

Oudercomité

  1. Home
  2. Jeugd
  3. Oudercomité

Wat is de bedoeling van het oudercomité

Het comité is een adviserend en ondersteunend orgaan naar zowel ouders als de club. Het wil een klankbord zijn om zo goed mogelijk te verwoorden wat er leeft naar het bestuur en de jeugdcoördinator(en) en omgekeerd vanuit het bestuur en de jeugdcoördinatoren naar de ouders. Het comité is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club.

De doelstelling is om binnen de gestelde grenzen de samenwerking tussen ouders en voetbal te bevorderen om zo de belangen van de spelers zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen.

Ook het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst naar de jeugd, onze kinderen, gaat. Vorig jaar heeft het oudercomité pannenkoeken verkocht tijdens het indoortoernooi in Evergem en heeft zij financiële steun ontvangen van de organisatoren van de Halloween activiteit. Hierdoor heeft het oudercomité al een leuk bedrag bijeen gespaard maar er is meer nodig.

Voor dit seizoen zijn o.a. de volgende activiteiten al gepland: ijsverkoop tijdens de familiedag (19/08), sinterklaasfeest (3/12) & de pannenkoekenverkoop tijdens het indoortoernooi (26/12).

Indien jullie tijd en zin hebben om een extra effort voor de club maar vooral voor jullie kinderen te doen, kunnen jullie je aanmelden via oudercomite@kfcevergem-center.be Wij kijken in elk geval uit naar een massale opkomst/deelname.

Het oudercomité

“ Vergeet niet: Het oudercomité is er voor jullie kinderen! ”